HomePrivacy

Privacy

 

Conform de wettelijke regels heeft Hertoghs Carrosserieën geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, maar wij helpen u graag verder met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons (bij voorkeur per e-mail) info@hertoghs.nl met vermelding “privacy” in het onderwerp of per telefoon 0165-551440.

Wie zijn wij?

Hertoghs Carrosserieën is sinds 1946 uitgegroeid tot een begrip in de carrosseriebouw. Zo kunt u bij Hertoghs terecht voor aanschaf van verschillende soorten laadbakken toegespitst op verschillende werkzaamheden. Iedere carrosserie wordt op maat gemaakt, waarbij de klantwens centraal staat.
Daarnaast voert Hertoghs Carrosserieën een breed programma kwaliteitsproducten van verschillende fabrikanten; Zo is Hertoghs importeur van Chereau, fabrikant van kwalitatief hoogwaardige koel/vries opleggers, bakwagens en aanhangwagens. Ook Faymonville en dochtermerk MAX Trailer, transportmiddelen voor zwaar- en speciaaltransport, worden exclusief door Hertoghs vertegenwoordigd. Tevens kunt u bij Hertoghs terecht voor het complete Krone programma, Smartbox en Fassi producten!

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Klanten

Bedrijfsgegevens, voor- en achternaam van contactpersonen, zakelijke adresgegevens en telefoonnummers, geslacht, e-mailadres, correspondentie- en betaalgegevens en contactgeschiedenis.

Medewerkers

Voor- en achternaam, adresgegevens en telefoonnummers, geslacht, e-mailadres, opleidinggegevens.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen, maar voornamelijk met het oog op het in staat zijn uit te voeren van onze kernactiviteiten; bouw en verkoop van transportmiddelen.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan aub weten. Uw rechten kunt u inroepen door contact op te nemen met Hertoghs Carrosserieën via e-mailadres info@hertoghs.nl met vermelding “privacy” in het onderwerp of telefoonnummer of 0165-551440.

 

  • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. Desgewenst met een toelichting hoe en waarom we die gegevens verwerken.
  • Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan. Als een medewerker of collega uit dienst gaat, geef dat dan a.u.b. door aan Hertoghs Carrosserieën. Zo houden we het bestand actueel en correct
  • Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben (laten) verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen, tenzij we voor andere doeleinden (administratie bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
  • Beperking: Bent u van mening dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bij Hertoghs Carrosserieën bezwaar indienen. Gaat het om gebruik voor commerciële doeleinden, dan beëindigen we die verwerking zo snel mogelijk.
  • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen naar een andere aanbieder van een vergelijkbare dienst. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan a.u.b. contact met ons op.
  • Toestemming intrekken: Hertoghs Carrosserieën biedt altijd de mogelijkheid om eerder gegeven toestemming bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings door middel van de afmeldlink in die e-mailings in te trekken. Als u uw toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
  • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Bent u van mening dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Neemt u dan a.u.b. eerst contact met ons op voor een reactie.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De duur hangt af van het specifieke gebruik van gegevens. Zodra bewaren van gegevens niet meer noodzakelijk is, zoals bij beëindiging van bedrijven, worden deze verwijderd, tenzij een wettelijke bewaarplicht geldt.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Hertoghs Carrosserieën: het realiseren van onze doelstellingen.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij slechts zelden externe dienstverleners (bijvoorbeeld leasemaatschappijen) in. Dit zijn geen 'derde ontvangers', maar verwerkers die persoonsgegevens alleen kunnen gebruiken op een wijze die door Hertoghs Carrosserieën wordt bepaald. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics en slaan gegevens van contactpersonen op in een CRM. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Hertoghs Carrosserieën. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals aan de Belastingdienst. Buiten bovengenoemde verwerking en wettelijke verplichting verstrekken we uitsluitend gegevens aan derden pas nadat we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Links

Op de websites van Hertoghs Carrosserieën is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Hertoghs Carrosserieën is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacystatement van de betreffende organisatie lezen.